Menu

JB Tech ( LLC) pričakuje, da bo podjetje doseglo željen dobiček v prvem letu poslovanja, saj podjetje nima resnih težav pri pretoku finančnih sredstev.

Podjetje bo doseglo pričakovan dobiček zaradi razvijanja svojih inovativnih in kakovostnih storitev in izdelkov.

Podjetje je doseglo pričakovan dobiček za prvi mesec poslovanja, donosnost podjetja je povprečna in zadostna.

 

Vodstvo Ime
Izvršni direktor / lastnik Jamnikar Bogomir
Zakoniti zastopnik Jamnikar Mirko